Các khoá học âm thực ngắn hạn đại học cntp tphcm

STT Tên chương trình Chương trình đào tạo Yêu cầu về người học Ghi chú
1 Phân tích thực phẩm Chi tiết Đã có kiến thức về Hóa phân tích Đang chiêu sinh khóa 26
2 Phân tích vi sinh thực phẩm Chi tiết Đã có kiến thức về Vi sinh  
3 HACCP Thực phẩm Chi tiết Đã có kiến thức về Công nghệ chế biến thực phẩm Đang chiêu sinh khóa 23
4 Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex Chi tiết Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản  
5 Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 Chi tiết    Đang chiêu sinh khóa 03
6 Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 Chi tiết    
7 Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000 Chi tiết Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản  
8 Phòng vệ thực phẩm Chi tiết    
9 Vệ sinh an toàn thực phẩm Chi tiết    
10 Tập huấn cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm Liên hệ trực tiếp VPK    
11 Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu Liên hệ trực tiếp VPK    
12 Đánh giá cảm quan Liên hệ trực tiếp VPK    
13 Sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non và tiểu học Chi tiết    
14 Quản lý bếp ăn công nghiệp Chi tiết    
15 Kỹ thuật chế biến món ăn các nước châu Á Chi tiết    
16 Kỹ thuật tỉa rau củ cơ bản Chi tiết    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *