cách náu ăn ngon : Lựu

Lựu:

Lựu: Mấy tuần trước tôi có về quê, ghé vô nhà bà ngoại chơi. Giờ thì ngoại ở với dì út nên cái nhà hiện tại đã trao cho dì hai. Mọi thứ thay đổi nhiều qua hằng năm. Thậm chí thay đổi nhiều nhất là từ lúc đập ra để xây lại. Những thứ cũ […] học náu ăn ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *