khoá học làm Pizza và Hambuger

khoá học làm Pizza và Hambuger

Thời gian họcThứ 2 – 4 – 6 từ 11g30 đến 13g00

Khai giảng: ngày 26/03/2018

Giá học phí: 900.000đ/1 khóa/6 buổi

Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Tuyết Hương

Chương trình học
CHẾ BIẾN PIZZA VÀ HAMBURGER (11g00-13g00) (2-4-6) (KG: 26/03/2018)

Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Tuyết Hương

  1. Sinh hoạt lớp – Pizza Ocean.
  2. Hamburger nấm.
  3. Pizza tôm.
  4. Hamburger cá.
  5. Pizza cá Anchovy.
  6. Hambuger gà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *