Chưng trình khung KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Trình độ đào tạo            : Trung cấp chuyên nghiệp Ngành đào tạo              : KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành                      : 42810203 Đối tượng tuyển sinh     : Tốt nghiệp Trung học phổ thông Thời gian đào tạo          : 2 năm (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014 /TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 … Continue reading
Page 1 of 512345