Khoá học nấu phở cấp tốc để kinh doanh

1. Dạy Nấu Phở Bò:
           + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày;
+ HP trọn gói: 5.000.000đ.
       2. Dạy Nấu Phở Gà:
           + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày;
+ HP trọn gói: 5.000.000đ.
       3. Dạy Nấu Phở Gà – Bún Thang:
           + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày;
+ HP trọn gói: 7.000.000đ.
       4. Dạy Phở Xào Mềm, Phở Xào Giòn, Mì Xào Mềm, Mì Xào Gión,
Cơm Rang Dương Châu (thập cẩm), Cơm Rang Dưa Bò:
          + Thời lượng  : 01 buổi;
+ HP trọn gói: 4.000.000đ.
       5. Dạy Nấu Phở Bò Sốt vang, Bánh mỳ sốt vang:
          + Thời lượng  :  Trong vòng 01 ngày;
+ HP trọn gói: 5.000.000đ.
       6. Dạy Nấu Phở Hải sản:
          + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày;
+ HP trọn gói: 5.000.000đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *