Khóa Học Nghiệp Vụ Khách Sạn

Khóa Học Nghiệp Vụ Khách Sạn

Trường Trung Cấp Du Lịch & Khách Sạn Saigontourist – STHC

23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Chương trình lớp nghiệp vụ khách sạn đào tạo cho người học kiến thức và kỹ năng làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn và du lịch. Thời gian học tập 04 tháng với 03 nghiệp vụ trong khách sạn gồm: Nghiệp vụ tiếp tân, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ phòng.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

Thời gian học tập 04 tháng

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Khách Sạn

Chương trình đào tạo: Bao gồm 06 học phần, mỗi nghiệp vụ 02 học phần, mỗi học phần 45 tiết.
– Nghiệp vụ tiếp tân
– Thực hành Nghiệp vụ tiếp tân
– Nghiệp vụ bàn
– Thực hành Nghiệp vụ bàn
– Nghiệp vụ phòng
– Thực hành Nghiệp vụ phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *