tiêu chuẩn HACCP tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis Critical Control Point, đây là một hệ thống chuẩn quốc tế giúp xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm.  Hệ thống tiêu chuẩn HACCP là hệ thống xem xét toàn bộ chu trình thực phẩm và đưa ra những điều kiện cần thiết về vệ sinh trong các khâu từ sản xuất ban đầu tới người tiêu dùng cuối cùng. Mục đích của hệ thống tiêu chuẩn HACCP là tập trung kiểm soát tại các điểm giới hạn –  CCP, góp phần tìm ra nhanh chóng các mối nguy hiểm gây hại và tìm cách khắc phục trước khi các mối nguy hại này ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

tiêu chuẩn HACCP là một hệ thống cần sự linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với từng loại hình cơ sở áp dụng và 7 nguyên tắc sau đây là điều cần thiết phải được áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn HACCP: Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích các mối nguy hại của thực phẩm (sinh học, hóa học, hoặc vật lý) Nguyên tắc 2: Xác định các yếu tố quan trọng (điểm kiểm soát tới hạn – CCP)  Nguyên tắc 3: Xác định giới hạn tới hạn để kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Nguyên tắc 4: Sử dụng một hệ thống quản lý để kiểm tra các điểm quan trọng một cách liên tục. Nguyên tắc 5: Phát triển các biện pháp khắc phục. Nguyên tắc 6: Xây dựng quy trình kiểm tra tiến trình thực hiện để đảm bảo hệ thống HACCP đang hoạt động hiệu quả. Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu và lưu giữ hồ sơ.  Tại sao phải áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào hoạt động của doanh nghiệp? Tiêu chuẩn HACCP thực sự là một công cụ hiệu quả để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nó có khả năng ngăn ngừa một cách chủ động các nguy cơ gây hại cho thực phẩm trong các quá trình sản xuất, chế biến, đưa đến tay người tiêu dùng.  Nếu đạt được các tiêu chuẩn HACCP, doanh nghiệp sẽ có những lợi thế như là: –    Nâng cao được chất lượng sản phẩm của cơ sở –    Đạt được sự công nhận từ quốc tế –    Dễ dàng giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm của mình. –    Tạo dựng niềm tin của khách hàng Áp dụng tiêu chuẩn HACCP là phù hợp với xu thế quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn ra trên phạm vi quốc tế, đáp ứng được các yêu cầu của tiến trình hội nhập và các đòi hỏi của thị trường xuất nhập khẩu. Góp phần thúc đẩy thị trường trong nước và mở rộng thị trường ra nước ngoài của các nhà sản xuất chân chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *