Trường dạy làm bánh tại TP.HCM

Khoá học làm bánh mùa hè cho bé

Khoá học làm bánh mùa hè cho bé

Khoá học làm bánh mùa hè cho bé thật tuyệt vời để nghĩ ngơi thư giản BAKING FOR KIDS Hướng dẫn bé thực hành làm các loại bánh Á, bánh Âu cơ bản. Học phí: 1.200.000/khóa 5 buổi (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành và đồng phục) BuổiRead More